Informació de Presto en catalá

Aqui trobareu tota la informació disponible sobre Presto en català.

 

Présentations

 

      Presto 2019, el nostre petit Big Data

Presentació amb les principals millores de Presto

 

      Cost-It: De Revit a Presto i de Presto a Revit

Extreure tota la informació del model Revit que sigui útil per a obtenir el pressupost i modificar el model Revit des de Presto.

 

      Cost-It: Documentació de la oferta econòmica

Cost-It, el complement de Revit per a Presto, genera el pressupost complet a partir de la informació continguda en el model BIM, amb totes les dades necessàries per a preparar els amidaments i les especificacions necessàries per a assignar els preus, preparar els documents d’oferta i revisar els plànols, sense necessitat d’entregar el model.

 

Catáleg

 

      Cost-It: BIM 5D amb Presto

¿Que fa exactament Cost-It? El complement de Revit per a Presto obté el pressupost del model automàticament i re-sol totes les tasques necessàries per a la gestió integral del cost.

 

Notes tèchniques

 

     Alguns problemes de la utilització d’excel per la gestió de costos en la construcció

     Assignar automàticament la unitat d’obra per família i tipus a models de Revit

     Certificar un model Revit amb Presto

     Cóm preparar una licitació amb Presto

     Començar un pressupost a partir de pantilles

     Crear i usar columnes personalitzades

     El valor adquirit explicat en quatre pàgines

     Estructura de Desglossament del Traball EDT

     Flux de caixa i cost financer a partir de la planificació

     Gràfics de recursos per a presentació d’ofertes

     Homogeneïtzar codificacions procedents de diversos bancs de preus

     Presto integració amb Revit

     Us d'activitats a Presto

Document

 

     Millores de Presto

L’objectiu de Presto 2019 és aprofitar la informació que contenen els models Revit i la bidireccionalitat de la comunicació amb Presto per a proporcionar noves funcions, útils per als usuaris tradicionals i per als que ja són al mon BIM.

 

     Famílies BIM

Catàlegs dins d’un objecte BIM o objectes BIM dins d’un catàleg?

 

<dd>