+ info / demos cliente distribuidor
Presto
gestión del coste y del tiempo

Para profesionales que redactan proyectos, directores de ejecución de obras y project managers, empresas constructoras y promotoras.
Descubra Presto 24

Informació de Presto en catalá

Aqui trobareu tota la informació disponible sobre Presto en catalàNotes tècniques

Certificar un model Revit amb Presto La comunicació bidireccional entre elements del model Revit i les línies de mesurament del pressupost de Presto permet dues maneres de certificar el pressupost obtingut del model:
• Marcar en el model els elements que han estat executats i traspassar les dades al pressupost.
• Certificar a Presto i veure o traspassar els resultats al model.
Els dos processos es poden fer servir de forma complementària en un mateix projecte, segons el que resulti més convenient en cada part de l' obra.

Enero 2022


Flux de caixa a partir d' un pressupost planificat Com es genera amb facilitat el flux de caixa detallat i el cost financer a partir d' un pressupost planificat amb un diagrama de barres.

Enero 2022


Preparar una licitació amb Presto Procés que pot seguir una empresa constructora per preparar una licitació amb Presto, estructurant el pressupost del projecte de forma adequada per rebre ofertes dels seus proveïdors, obtenint el cost estimat i generant una oferta amb els coeficients de pas desitjats, ispecialment en entorns internacionals.

Enero 2022


Problèmes Excel dans la gestion des coûts de construction A Espanya i altres països del nostre entorn, on tots els pressupostos per a la construcció esrealcenamb Presto o amb altres programes de pressupostos, és impensable utilitzar Excel per a aquestes tasques.
Tot i això, segueix sent pràctica habitual en altres indrets del món.

Enero 2022


Com assignar recursos a l’obra: diferència entre Primavera i Presto Aquest text desenvolupa a Presto l’exemple del document "Primavera P6 – Adding Generic Labor Resources to a Project" publicat per Tensix Consulting i accessible a: tensix.com/2015/01/primavera-p6-adding-generic-labor-resources-to-a-project/
L'obra annexa és el resultat de seguir el procediment descrit en el document. Com assignar recursos a l’obra diferència entre Primavera i Presto.Presto

Junio 2020


Gràfics de recursos per a presentació d’ofertes La necessitat de millorar la presentació d’ofertes, tant en lo que es refereix a obtenir informació útil, de caràcter tècnic, com en la generació de imatges i gràfics, ha crescut de manera important con la crisis, dons es presenten molts mes pressupostos que abans, encara que hi hagi menys obres.
A més, s’han incrementat les exigències de la documentació. Per exemple, moltes vegades cal presentar gràfics de barres que demostrin la contractació de ma d’obra o l’assignació de determinada maquinària.
Tots aquests documents es poden generar amb Presto, evitant la necessitat de preparar fulls de càlcul personalitzades, que requereixen més temps, generen més errors i augmenten la informàtica submergida.

Mayo 2020


El valor adquirit explicat en quatre pàgines Document original de RIB Spain “El valor ganado explicado en cuatro páginas”. Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès

Febrero 2020Présentations

Cost-it: De Revit a Presto i de Presto a Revit Extreure tota la informació del model Revit que sigui útil per a obtenir el pressupost i modificar el model Revit des de Presto


Cost-it: Documentació de l'oferta econòmica Cost-it, el complement de Revit per a Presto, genera el pressupost complet a partir de la informació continguda en el model BIM, amb totes les dades necessàries per a preparar els amidaments i les especificacions necessàries per a assignar els preus, preparar els documents d’oferta i revisar els plànols, sense necessitat d’entregar el model


Catalogue

Cost-it: BIM 5D amb Presto ¿Que fa exactament Cost-it? El complement de Revit per a Presto obté el pressupost del model automàticament i re-sol totes les tasques necessàries per a la gestió integral del cost